Cllick to enter Home pageClick to enter Menu pageClick to enter food PageCllick to enter parties pageCllick to enter Location page
   CHEF'S SPECIAL- MAIN COURSE
 
CHICKEN TIKKA MASALA 110.00
MUTTON KHEEMA MASALA 125.00
BAGEECHA SPL.CHICKEN 125.00
RESHMI TIKKA/FISH TIKKA 110.00
APPOLO FISH
120.00
CHILLEY TIKKA MASALA 110.00
MUSHROOM KALIMIRCH 90.00